Verksamheter som omfattas

Det som avgör om en anläggning ingår i EU ETS är vilken verksamhet som bedrivs och hur omfattande den är. I Sverige ingår i dagsläget ungefär 750 anläggningar.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek