Tillstånd till utsläpp av växthusgaser

Alla anläggningar som omfattas av EU ETS måste ha tillstånd till utsläpp av växthusgaser. Med tillståndet följer krav på att övervaka och rapportera utsläpp samt att överlämna utsläppsrätter.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek