Rapportering, verifiering och överlämning

Vägledning till verksamhetsutövare som omfattas av utsläppshandel. En verifierad utsläppsrapport ska lämnas till Naturvårdsverket senast 31 mars.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek