Övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp

Flygoperatörer ska ha en godkänd övervakningsplan och lämna en verifierad utsläppsrapport till Naturvårdsverket senast den 31 mars och överlämna utsläppsrätter senast den 30 april.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 14 december 2020Sidansvarig: Olle Palmqvist