Lämna in handlingar via EU ETS Reporting Tool

Här hittar du information om hur övervakningsplaner för utsläpp ska lämnas in till Naturvårdsverket. EU ETS Reporting Tool är under införande och kommer införas även för utsläppsrapporter och verifieringsrapporter inför rapporteringarna år 2022.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 14 december 2020Sidansvarig: Olle Palmqvist