Gratis tilldelning

Information om regler och principer som ligger till grund för besluten om utsläppsrätter. Du hittar också kort information om auktionering samt om användning av olika typer av utsläppsrätter.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek