Inkomna inspel

Det var många som tog tillfället att lämnat inspel till den myndighetssamverkan som driver arbetet med att ta fram en nationell strategi för miljöbalkstillsynen.