Låt miljömålen styra din tillsynsplanering

Denna sida vänder sig till dig som har ansvar för att planera för operativ tillsyn. Här kan du läsa om hur du kan lägga upp den operativa tillsynen så att den bidrar till att uppnå miljömålen.