Skyddsvärda statliga skogar

Det pågår ett arbete att ge skyddsvärda statliga ägda skogar formellt skydd. Det baseras på inventeringar som Naturvårdsverket och länsstyrelserna redovisade 2004.