Vägledningar om naturreservat

Vägledningar som ett stöd för länsstyrelser och kommuner i deras beslutsfattande och för annan hantering som rör bildande av naturreservat.

Sidan senast uppdaterad: 20 augusti 2019Sidansvarig: Stefan Henriksson