Natura 2000: Kärlväxter

Här hittar du Natura 2000-vägledningar för kärlväxter. Varje art presenteras med aktuellt svenskt och vetenskapligt namn samt EU-kod.