Myrskyddsplan för Sverige – introduktion

Myrskyddsplan för Sverige innehåller landets mest skyddsvärda myrar. Myrarna som ingår i planen bör prioriteras för skyddsåtgärder.