Granbarkborre i och kring skyddad natur

Stöd och vägledning när granbarkborre angripit skog i och kring naturreservat och nationalparker.