Vägledning om förvaltning av skyddad natur

Vägledningen ska främst vara ett stöd till förvaltare av skyddad natur. Ett av syftena är att öka målstyrningen av hur förvaltning av skyddad natur bidrar till Sveriges nationella miljömål och friluftslivsmål.

Vägledning

Lagstiftning