Förvaltning av skog i skyddade områden

Vägledning för förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden. Den ger stöd i valet av inriktning på förvaltningen och för det praktiska genomförandet.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund