Vägledning om transportplaner

Naturvårdsverket har yttrat sig i samband med utarbetandet av den nationella transportplanen och de regionala länstransportplanerna för perioderna 2018-2029 och 2014-2025. Yttrandena kan ses som en vägledning till de som ansvarar för eller deltar i arbetet med att upprätta dessa planer.