Fria eller fälla

Vägledningen som stöd och förståelse för hur man kan synliggöra olika värden när man planerar åtgärder på träd.