Ett nytt 6 kap. i miljöbalken

Den 1 juni 2017 kom propositionen gällande nya 6 kapitlet i miljöbalken. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram vägledning för det nya kapitlet.