Ekosystemansatsen – en arbetsmetod - Naturvårdsverket

Ekosystemansatsen – en arbetsmetod för att bevara och hållbart nyttja naturresurser

Vägledning till ett arbetssätt för bevarande och långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.