Underlag för beräkningar av miljörelaterade kostnader och nyttor

Stöd för att ta fram miljörelaterade kostnader och nyttor i samhällsekonomiska analyser.