Argumentsamling för minskad användning av plastbärkassar

En samling argument som kan användas för att utforma budskap kring vad som kan göras för att minska förbrukningen av plastbärkassar, fördelarna med att minska förbrukningen av plastbärkassar samt dess miljöpåverkan. Varje argument refererar även till en namngiven källa.