Anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner

Vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter med fokus på minskad spridning av mikroplaster.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2021Sidansvarig: Elisabeth Österwall