Åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast

Vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast från tillverkning och hantering av plast.