Tillgängliggöra data och följa upp informationshantering

Två verktyg för arbetet med öppna data. Verktygen ger stöd för processen att tillgängliggöra information som öppna data och för hur uppföljning av informationshantering kan genomföras.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund