Tillstånd och anmälan

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Närmare 6 000 företag i Sverige måste ha tillstånd. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av bland annat miljöprövningsförordningen (2013:251).

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund