Kontaktpersoner – uppföljning skyddad natur

En lista över kontaktpersoner som på ett eller annat sätt arbetar med uppföljning av skyddade områden följer nedan.