Uppföljning i skyddade områden

Att arbeta med uppföljning av de skyddade områdena är viktigt för att kunna effektivisera och förbättra naturvårdsarbetet. Det är också ett sätt att få reda på om vi sköter nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden på ett bra sätt.