Märkning av rapporter från miljöövervakningen

Rapporter som tas fram inom den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket, ska märkas på ett sådant sätt att det blir tydligt i vilket sammanhang rapporten tagits fram.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2020Sidansvarig: Emma Granqvist