Övervakningsmanualer (undersökningstyper)

Övervakningsmanualer är metodbeskrivningar för miljöövervakningens undersökningar. Tidigare kallades dessa undersökningstyper och båda termerna kommer att användas i en övergångsperiod.

Sidan senast uppdaterad: 17 juni 2021Sidansvarig: Urban Gunnarsson