Guide för grafisk redovisning av miljödata

En guide med exempel på hur miljödata har redovisats i bild på webbsidor eller i publikationer.

Sidan senast uppdaterad: 28 september 2020Sidansvarig: Johan Wihlke