Tillstånd, metaller i limniska sediment

Tabell som beskriver fördelningen av uppmätta halter av metaller i limniska sediment.