Organiska miljögifter i sediment

Tabell som beskriver fördelningen av uppmätta halter av organiska miljögifter i marina sediment.