Avregistrering

Om en organisation önskar avsluta sin EMAS-registrering ska detta anmälas till Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 18 juli 2019Sidansvarig: Emma Håkansson