Avregistrering

Om en organisation önskar avsluta sin EMAS-registrering ska detta anmälas till Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 25 maj 2020Sidansvarig: Müge Apaydin-Jönsson