Att registrera sig enligt EMAS

När miljökontrollanten har godkänt miljöledningssystemet och miljöredovisningen ska organisationen registrera sig hos Naturvårdsverket.