Att införa miljöledningssystem enligt EMAS

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet.