Undersökning

Undersökning är en process som ska ta reda på om genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därmed om en miljöbedömning ska genomföras.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 7 juli 2020Sidansvarig: Ann Åkerskog