Klimat i miljöbedömningar

Klimat i miljöbedömningar omfattar både begränsning av klimatpåverkande utsläpp och anpassning till klimatförändringar. Miljöbedömningar i 6 kap. miljöbalken är ett viktigt verktyg i klimatarbetet.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund