Artskydd i strategisk miljöbedömning

Vägledning om hur skyddade arter bör hanteras i miljöbedömningar för planer och program.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund