Befolkning och hälsa

I en miljöbedömning ska effekter på befolkning och människors hälsa bedömas. Effekter kan exempelvis uppstå till följd av buller och luftföroreningar.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 juli 2020Sidansvarig: Ann Åkerskog