Kriterier för betydande miljöpåverkan i strategisk miljöbedömning

Om kriterierna som ska användas för att bedöma om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå vid genomförandet av en plan eller ett program.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 7 juli 2020Sidansvarig: Ann Åkerskog