Avgränsning och avgränsningssamråd

Vägledning som stöd för en väl genomförd avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. Avgränsning bidrar till att fokus läggs på de betydande miljöaspekterna och bidrar till ett bättre beslutsunderlag.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 6 juli 2020Sidansvarig: Ann Åkerskog