Klimat i miljöbedömningar

Miljöbedömningar är ett viktigt verktyg i klimatarbetet. Klimat i miljöbedömningar omfattar både begränsning av klimatpåverkande utsläpp och anpassning till klimatförändringar.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 29 januari 2021Sidansvarig: Ann Åkerskog