Biologisk mångfald i miljöbedömning

Biologisk mångfald omfattar mer än skyddade arter och livsmiljöer. Perspektiv som grön infrastruktur och ekosystemtjänster är också relevanta när effekter på biologisk mångfald ska bedömas.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 juli 2018Sidansvarig: Åsa Wisén