Biologisk mångfald i miljöbedömning

Biologisk mångfald omfattar mer än skyddade arter och livsmiljöer. Flera perspektiv är relevanta när effekter på biologisk mångfald ska bedömas.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson