Befolkning och hälsa i miljöbedömningen

I en miljöbedömning ska effekter på befolkning och människors hälsa bedömas. Här ger vi stöd hur begreppen kan tolkas och vad som bör vägas in i bedömningen.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020Sidansvarig: Ann Åkerskog