Krav på sakkunskap

De som tar fram en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd ska ha rätt och tillräcklig sakkunskap.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2018Sidansvarig: Annika Ryegård