Syftet med miljöbedömningar

Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 2 januari 2019Sidansvarig: Ann Åkerskog