Avgränsning och avgränsningssamråd

Vägledning kring avgränsningssamrådet vid miljöbedömningar. Syftet är att fokus läggs på rätt saker under miljöbedömningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 5 juli 2018Sidansvarig: Åsa Wisén