Avgränsning och avgränsningssamråd

Vägledning kring avgränsningssamrådet vid miljöbedömningar. Syftet är att fokus läggs på rätt saker. Miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 1 juli 2019Sidansvarig: Egon Enocksson