Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelserna hanterar övergången från den gamla lagstiftningen i kap. 6 miljöbalken till den nya som gäller från 1 januari 2018. De berör planer och program, verksamheter och åtgärder samt sektorslagstiftning.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 4 juli 2018Sidansvarig: Åsa Wisén