Siktanalyser

En siktanalys kan ge underlag för att beskriva hur byggnader eller anläggningar kan komma att påverka omgivningen visuellt. Geografiska informationssystem (GIS) kan vara ett hjälpmedel.

Vägledning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson