Geografiska analyser av ekosystemtjänster

Att bedöma påverkan på ekosystemtjänster ingår som en del i miljöbedömningen. Här finns stöd för att använda geografiska informationssystem (GIS) i arbetet.

Vägledning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 3 augusti 2020Sidansvarig: Richard Kristoffersson